Informační zpravodaj – Praha-západ

Vážení sportovní přátelé, skončila podzimní část dalšího soutěžního ročníku. Všichni jsme si pomalu zvykli na nový IS i když má stále ještě své nedostatky, zejména se objevují problémy s připojením k serveru po skončení utkání. Kluby by si měly rovněž zvyknout na podávání žádostí o změnu termínu utkání prostřednictvím IS, přestože STK zatím toleruje i podávání žádostí mailem. Pro zimní období upozorňuji kluby na nutnost kontroly IS a hlavně včasnou platbu vystavených sběrných faktur … i v době zimní přestávky. Vyhnete se tak zbytečným postihům ze strany FAČR. Rovněž upozorňuji na povinnost uhrazení členských příspěvků FAČR v období od 1.1. do 28.2.2017. Řada klubů rovněž nesplnila povinnost vyplývající ze zákona a nepřizpůsobila svůj název a stanovy novému zákonu o spolcích. Máme indicie, že po 1.1.2017 může u těchto klubů dojít ke kontrolám vedoucím až k jejich vymazání ze spolkového rejstříku. To by znamenalo faktický zánik klubu jako subjektu a s tím spojené jeho vyloučení z FAČR a tím i ze všech soutěží. Proto důrazně upozorňuji kluby, které ještě s plněním této povinnosti nezačaly, na velké riziko s tím spojené….

dále čtete v přiloženém dokumentu:

rozklikni zde: Informační_zpravodaj_Podzim_2016.pdf